Even voorstellen


In 1989 ben ik afgestudeerd in de klinische psychologie. Tijdens mijn studie werkte ik als vrijwilliger bij de Telefonische Hulpdienst (nu: Sensoor), gaf ik de cursus tegen slapeloosheid, en werkte ik mee aan een onderzoek voor het NISSO.
Na mijn afstuderen (1989) ben ik gaan werken in de psychiatrie en heb ik in 1994 de post-doctorale opleiding tot psychotherapeut afgerond.
Als psychotherapeut heb ik gewerkt bij een Riagg, polikliniek psychiatrie (Haarlem), revalidatiedagbehandeling (Rijndam Revalidatie). Sinds 2004 voer ik mijn eigen praktijk.
Ik ben opgeleid in de Cognitieve Gedragstherapie en heb vandaaruit diverse andere therapeutische referentiekaders en technieken toegevoegd en werk nu integratief.
De therapeutische technieken waar ik het meest gebruik van maak zijn EMDR (www.EMDR.nl) Cognitieve Gedragstherapie (www.VGCT.nl) en lichaamsgerichte psychotherapie (www.sensorimotorpsychotherapy.org) .
Mijn basishouding: vanuit gelijkwaardigheid, betrokkenheid, veiligheid en verbinding, onderzoeken wat de problemen in het hier en nu zijn, hoe de problemen zijn ontstaan en hoe die het beste kunnen worden aangepakt.
Mijn insteek is daarnaast pragmatisch: wat moet er eerst gebeuren voor de cliënt om zich (weer) staande te kunnen houden in het dagelijks leven? Van daaruit kunnen de therapeutische technieken ingezet worden om de klachten te verminderen of op te lossen.
Ik werk vooral met mensen met traumaklachten. Dit betreffen zowel lichamelijke-, relationele- en hechtingstrauma’s die onder andere gevolg kunnen zijn van medische behandeling, ongevallen of geweld.
Daarnaast werk ik met mensen met angst- en stemmingsstoornissen. Zowel als gevolg van aanwijsbare gebeurtenissen in heden en verleden, als van hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid of hechtingsgeschiedenis.
Ook behandel ik regelmatig mensen die worden verwezen vanuit de revalidatie; met zowel begrepen- als onbegrepen lichamelijke klachten en beperkingen, hypersensitiviteit (chronisch pijn / overgevoeligheid) en niet aangeboren hersenletsel (NAH).
In het kader van coaching heb ik me gespecialiseerd in werkgerelateerde problemen (vaak in samenhang met hoogsensitiviteit en/of hoogbegaafdheid ), in levensfaseproblematiek, rouw, verliesverwerking en preventie en/of behandeling van secundaire traumaklachten.