Visie

Visie:

Psychische klachten zijn onlosmakelijk verbonden met ons lichaam en onze interactie met de omgeving. Problemen bestaan áltijd uit mentale-, emotionele- en lichamelijke componenten ook al zijn we ons daarvan lang niet altijd bewust. Ons doen en laten bestaat grotendeels uit vaste gedrags- en interactiepatronen en automatische  reacties. Deze zijn vaak al van jongs af aan ontwikkeld en verankerd geraakt in ons bestaan. Vaak waren deze gedragingen destijds de best passende gezien de omstandigheden van dat moment. Schokkende ervaringen kunnen de patronen verstoren of nieuwe veroorzaken. Geautomatiseerd gedrag en oude patronen kunnen zelfs als ze al bewust zijn nog steeds moeilijk te doorbreken en te veranderen zijn.

Mede vanuit de recente ontwikkelingen in de wetenschap wordt steeds duidelijker hoe de drie componenten samenhangen en leidt dit tot inzicht hoe de klachten kunnen worden aangepakt met behulp van een combinatie van gesprekstherapeutische- en  lichaamsgerichte technieken.

Inzicht is van grote waarde maar lost de emoties en lichamelijke klachten, die ons gedrag bepalen, vaak onvoldoende op.

Het leren herkennen en bewust worden van de verbanden tussen psyche, emotie en lichaam is vaak een eerste stap.

In de huidige psychotherapie wordt steeds meer de top-down benadering, vanuit psyche en emotie, gecombineerd met de Bottom-up benadering, vanuit het lichaam.

In mijn praktijk werk ik integratief. Dat wil zeggen dat de top-down benadering wordt toegepast onder andere vanuit de Cognitieve Gedragstherapie, Emotionally Focused Therapy, Voice Dialogue.

De bottum-up benadering wordt vooral toegepast vanuit de meer ervarings- en lichaamsgerichte therapieën als Sensorimotor Psychotherapy, Somatic Experience, Trauma Release Exercises en komen de beide benaderingen binnen de EMDR bij elkaar.

Voor iedereen wordt een individuele aanpak bestaande uit een aantal van bovenstaande technieken toegepast waarbij uw inbreng bepalend is voor het behandelplan.

(Zie www.vgct.nl, www.eft.nl, www.voicedialogue.nl, www.sensorimotorpsychotherapy.org, www.bodymindopleidingen.nl/traumahealing, www.tre-nederland.nl, www.emdr.nl)