Algemene informatie

Let op: 

Tot 31 december bestaat de mogelijkheid om uw polis aan te passen of om te veranderen van verzekeraar. Indien u een echte (!) restitutiepolis afsluit betekent dit dat in principe 100%  van de behandeling vergoed wordt. Er zijn nog slechts 2 verzekeraars die voor 2024 een restitutiepolis aanbieden. De belangrijkste consequentie van de restitutiepolis is dat u  vrij bent in uw keuze voor een arts /therapeut of instelling. Op www.zorgvoorkwaliteit.nl en www.contractvrijepsycholoog.nl vindt u hierover heldere informatie en tips.

Algemene informatie:
Per 1 januari 2022 is het bekostigingssysteem van de GGZ veranderd naar het Zorgprestatiemodel (ZPM). De tarieven zijn  afhankelijk van het type consult en de tijdsduur. De praktijk hanteert tarieven zoals die vastgesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en de nota’s worden maandelijks aan u gefactureerd.

De praktijk voldoet aan alle door de verzekeraars gestelde eisen (zoals de Wet op de kwaliteit, klachten en geschillen zorg en visitatie door de LVVP).

Ik werk onafhankelijk van de zorgverzekeringen omdat ik tegen de marktwerking in de zorg ben en het principieel onjuist vind dat de verzekeraars de inhoud van de behandeling bepalen. Dit wil zeggen dat ik geen contracten afsluit met ziektekostenverzekeraars.

Dat betekent dat ik de kosten bij u in rekening breng en u zelf verantwoordelijk bent voor de betaling. U kunt de maandelijkse nota’s indienen bij uw ziektekostenverzekering. De echte restitutiepolissen vergoeden meestal 100% van de kosten vanaf het moment dat uw eigenrisico (385 euro) is voldaan. Raadpleeg vooraf uw verzekering over welke percentages zij aan u vergoeden.

Zie voor informatie over contractvrij werken, tips t.a.v. vergoedingen en een actueel overzicht van de restitutiepolissen op de websites: www.contractvrijepsycholoog.nl en www.zorgvoorkwaliteit.nl

Zie voor meer uitleg over polissen en vergoedingen dit document.

Zie hiervoor de informatiefolder over het Zorg Prestatie Model