Algemene informatie

Let op: Tot 31 december bestaat de mogelijkheid om uw polis aan te passen of om te veranderen van verzekeraar. Indien u een restitutiepolis afsluit betekent dit dat in principe 100%  van de behandeling vergoed wordt. Het prijsverschil met andere polissen is klein en de voordelen zijn groot!

De belangrijkste consequentie van de restitutiepolis is dat u in het vervolg vrij bent in uw keuze voor een arts /therapeut of instelling. Op www.zorgvoorkwaliteit.nl en www.contractvrijepsycholoog.nl vindt u heldere informatie en tips.

 

Algemene informatie:

Mijn praktijk voldoet aan alle door de verzekeraars gestelde eisen (zoals de Wet op de kwaliteit, klachten en geschillen zorg en visitatie door de LVVP).

Omdat ik tegen de marktwerking in de zorg ben en het principieel onjuist vind dat de verzekeraars de inhoud van de behandeling bepalen, werk ik onafhankelijk van de zorgverzekeringen. Dit wil zeggen dat ik geen contracten afsluit met ziektekostenverzekeraars.

Dat betekent dat ik de kosten bij u in rekening breng en u zelf verantwoordelijk bent voor de betaling. U kunt de maandelijkse nota’s indienen bij uw ziektekostenverzekering. De echte restitutiepolissen vergoeden meestal 100% van de kosten vanaf het moment dat uw eigenrisico is voldaan. Raadpleeg uw verzekering over welke percentages zij aan u vergoeden.

Zie voor informatie over contractvrij werken, tips t.a.v. vergoedingen en een actueel overzicht van de restitutiepolissen op de websites: www.contractvrijepsycholoog.nl en www.zorgvoorkwaliteit.nl

 

Was u al eerder in behandeling binnen de GGZ, dan is het goed om te weten dat het bekostigingssysteem van de GGZ per 1 januari 2021 totaal verandert van DBC-structuur naar het Zorgprestatiemodel. Dat wil zeggen dat u, i.p.v. 1x per behandeling of 1x per jaar,  maandelijks een nota krijgt die heel anders is samengesteld.

Zie hiervoor de informatiefolder: https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie.pdf

 

Uitleg over de verschillen in en misverstanden over de verschillende polissen kunt u ook nalezen door op het onderstaande artikel te klikken:

3 misverstanden over de zorgverzekering die je geld kunnen kosten als je niet oplet