Therapie

Therapie:
De behandeling bestaat uit regelmatige sessies (gemiddeld eens per twee weken) waarin de meest door mij gebruikte therapeutische technieken zijn EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing), Cognitieve Gedragstherapie en lichaamsgerichte therapie (Sensorimotor Psychotherapy en Somatic Exprience). Daarnaast werk ik met opdrachten om bijvoorbeeld thuis gedrag te registreren, informatie te lezen of te bekijken.

Zie: www.emdr.nl , www.vgct.nl, www.sensorimotorpsychotherapy.org

Afronding van de behandeling:
Wanneer het einde van de behandeling in zicht komt bespreken we hoe we de afbouw en afronding zullen aan pakken. Daarbij komt ook aan de orde of  doorverwijzing of nazorg nodig is.

Tot slot evalueren we de behandeling en bespreken we wat de mogelijkheden en strategieën zijn bij eventuele terugval en de afsluitbrief aan de huisarts.