Regelgeving

Regelgeving en wettelijke eisen
De praktijk voldoet aan de eisen van de beroepsgroep ten aanzien van privacy, klachtenprocedures en kwaliteitseisen.

Privacy policy
Sinds 25 mei 2018 is er nieuwe Europese wetgeving in werking gegaan op het gebied van de bescherming van de persoonsgegevens.

De praktijk heeft een privacystatement opgesteld dat voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierin is beschreven hoe deze praktijk de privacybescherming heeft geregeld. Het statement is hier te zien.

Kwaliteitsstatuut
Voor deze praktijk is een wettelijk verplicht, goedgekeurd kwaliteitsstatuut aanwezig en is via deze link te downloaden.

Klachtenprocedure
Mocht u vragen hebben over de procedures, de privacyregeling of ontevreden zijn over de behandeling dan kunt u dat met mij bespreken. Komen we er samen niet uit, dan kunt u op de website van de LVVP (www.LVVP.nl) meer informatie inwinnen en in de LVVPcliëntenfolder2023 lezen hoe u een klacht kan indienen.

Disclaimer: Deze tekst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De informatievoorziening uit officiële instanties is vaak incompleet, veranderlijk en tegenstrijdig. Ik kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden.