Vergoedingen door verzekering

Vergoedingen door verzekering

Voor vaststelling van de hoogte van de tarieven volg ik de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA), zie www.NZA.nl

Per 1 januari 2022 gaat een nieuw bekostigingssysteem in; het Zorg Prestatie Model (ZPM)

Hiervoor  kunnen we op dit moment alleen verwijzen naar de informatiefolder:

 

De bekostiging regelt wat de zorg mag kosten en hoe uw zorgverlener die in rekening moet brengen. De bekostiging gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt.

 

De onderstaande informatie is per 1 januari 2022 niet langer van toepassing.

Behandeling binnen de B-GGZ of de S-GGZ:

In principe* worden psychologische behandelingen, binnen de Basis-GGZ en de Specialistische GGZ, (grotendeels) vergoed vanuit de basisverzekering. Het jaarlijks eigen risico voor ziektekosten is  € 385,-  U heeft een verwijzing nodig van uw (huis)arts.

Voor vaststelling van de hoogte van de tarieven van behandeling binnen de B-GGZ, de S-GGZ en t.a.v. de niet declarabele  zorg (OZP), ben ik gehouden aan de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA), zie  www.NZA.nl

De tarieven zijn afhankelijk van de diagnose-groep, en het totaal aantal besteedde minuten (in een jaar) aan de behandeling. Deze tarieven zijn terug te vinden op de website van de NZA (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_6206_22/)

Onverzekerd Product:

Sommige klachten/behandelingen vallen onder ‘niet-declarabele zorg’, zoals bijvoorbeeld relatietherapie, aanpassingsstoornissen, rouw, werkproblemen. Hiervoor wordt de term Onverzekerd Zorg Product (OZP) gebruikt.  U kan zich voor deze zorg wel aanmelden maar het is afhankelijk van uw aanvullende verzekering of u een klein deel hiervan vergoed krijgt. U krijgt in dit geval per maand een rekening van mij.

Het wettelijk door de NZA vastgestelde tarief voor het ‘Onverzekerd Zorg Product’ (OZP/OVP) is per 1-1-2021 verhoogd naar  € 114,41  per consult (= 45 minuten sessie + 15 minuten administratietijd.)

In mijn praktijk worden de door de NZA vastgestelde tarieven zowel voor de B-GGZ, de S-GGZ als de niet-declarabele zorg (OZP), in rekening gebracht.

 

 

*De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw polis. I.g.v. een restitutie polis wordt meestal 100% vergoed. Indien u geen restitutiepolis heeft wordt er in de praktijk vaak +/- 65% vergoed. Informeer hierover bij uw verzekeraar. (zie tabblad: algemene informatie)