Vergoedingen door verzekering

Vergoeding door verzekering
Ik heb geen contracten afgesloten met de verzekeraars*. Dit betekent dat u zelf de maandelijkse nota’s betaalt en deze kan indienen bij uw verzekeraar.

Of de behandeling wordt vergoed door uw ziektekostenverzekering is afhankelijk van welke polis u hebt afgesloten en of uw behandeling onder verzekerde zorg valt. Wanneer u een echte restitutiepolis (er zijn nog 2 in 2024)* hebt, wordt de behandeling meestal voor 100% vergoed vanaf het moment dat het eigenrisico ( 385 euro) is voldaan.

Voor andere polissen geldt meestal een veel lager percentage dat wordt vergoed. Raadpleeg vooraf uw verzekering over welke percentages zij aan u vergoeden.

Voor vaststelling van de tarieven volg ik de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA), zie www.NZA.nl

Sinds 1 januari 2022 is een nieuw bekostigingssysteem ingevoerd; het Zorg Prestatie Model (ZPM) hierin zijn de duur van de sessie en het type consult bepalend voor het tarief.

* Voor toelichting zie onder kopje Algemene informatie