Werkwijze

Intake (2 á 3 gesprekken)
In het eerste gesprek is het belangrijkste om kennis te maken en de vragen van u te inventariseren, de mogelijkheden bespreken en nagaan of er voldoende vertrouwen en klik is om behandeling te starten.
In het 2e en 3e gesprek zal ik verder ingaan op de aard en ontstaan van uw klachten, wat er aan de hand is en in kaart brengen wat u nodig heeft om zich weer staande te houden in het dagelijks leven. Dat wil zeggen inventariseren van slaap-, dagritme en lichamelijke gezondheid en werk of thuissituatie.
In dat kader vraag ik u zo nodig om bij uw huisarts de diverse bloedwaarden, waaronder die van de vitamines D en B, bloedarmoede, suiker en schildklier, te laten checken omdat afwijkende waarden van grote invloed kunnen zijn op de klachten.
Tijdens de intakegesprekken geef ik al uitleg over de verbanden en mogelijke werkingsmechanismen van uw klachten. Door deze “psycho educatie” krijgt u meer inzicht, gevoel van grip, richting en perspectief op verbetering. Op deze manier wordt bevorderd dat u zo snel mogelijk weer regie over u zelf, uw lichaam, uw leven en de therapie krijgt.
In de intake fase en behandeling zijn, uiteraard alleen als u dat wil, uw partner of andere betrokkenen welkom voor informatie en vragen. Soms gebeurd dit alleen in het kader van de intake maar het kan ook dat iemand in de loop van de behandeling wordt betrokken.
Zodra het mogelijk is zal ik diverse therapeutische technieken en strategieën inzetten om de klachten te verminderen en oefeningen aanbieden om thuis mee aan de slag te kunnen.
In de intake fase formuleer ik een hypothese over wat de oorzaken (er is zelden één enkele oorzaak) van uw problemen zijn, formuleer ik een diagnose en welke in stand houdende factoren een rol spelen. Op basis hiervan maak in overleg met u het behandelplan waarin staat wat we gaan aanpakken en met gebruik van welke methoden. Na bespreking en uw instemming geef ik het behandelplan mee.
Het behandelplan in de vorm van het indicatieverslag wordt (uiteraard anoniem) besproken met collega’s van de intervisiegroep, conform de eisen van de beroepsgroep.


De behandeling:
De behandeling bestaat uit regelmatige sessies (gemiddeld eens per twee weken) waarin de meest door mij gebruikte therapeutische technieken zijn EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing), Cognitieve Gedragstherapie en lichaamsgerichte therapie (Sensorymotor Psychotherapy). Daarnaast werk ik met opdrachten om bijvoorbeeld thuis gedrag te registreren, informatie te lezen of bekijken.
Zie: www.emdr.nl , www.vgct.nl, www.sensorymotortherapy.org
Afronding van de behandeling:
Wanneer het einde van de behandeling in zicht komt bespreken we hoe we de afbouw en afronding zullen aan pakken. Ook bespreken we of er een doorverwijzing of nazorg nodig is.
Tot slot evalueren we de behandeling en bespreken we wat de mogelijkheden en strategieën zijn bij eventuele terugval. Ook bespreek ik met u de afsluitbrief aan de huisarts.